Johtokunnan päätöksiä 22.1.2018

6.2.2018

PEPin johtokunnan kokous 02/2018 pidettiin 22.1.2018. Kokouksessa oli paikalla puheenjohtajan lisäksi yhdeksän johtokunnan jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

  • Johtokuntaan on liittynyt uusia jäseniä. Sovittiin että johtokunnan jäsenet päivittävät yhteystietonsa MyClubiin niin pian kuin mahdollista. Lisäksi uusistä jäsenistä pidetään lyhyt esittely seuralle hoitamiensa asioiden yhteydessä.

  • Käsiteltiin vuoden 2017 talouslukuja. Seuran tilinpäätös on vielä kesken mutta se pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Toimintakertomuksen tekeminen aloitetaan samalla ja päätetään lopullisesti kun tilinpäätös saadaan valmiiksi

  • Johtokunnalla on käynnissä useita projekteja seuran toiminnan kehittämistä varten. Tämän kertaisessa kokouksessa käsiteltiin erityisest Ponnen Majan peruskorjausta, tavoiteltua kuplahallia sekä uutta EUn tietosuoja-asetusta sekä sen aiheuttamia vaatimuksia seuran toiminnalle. Projektien etenemisestä tullaan tiedottamaan erikseen

  • Jalkapalloasioina nostettiin esiin tulevan kevätkauden treenivuorojen jako.

  • Seura on jälleen Karuselliturnausta, jonka toteutuisi toukokuun alussa, jos tulemme valituksi järjestäjäksi.

  • Keskusteltiin tulevan JoJo klubin asioista. Varsinainen agenda kommunikoidaan JoJoille erikseen mahdollisimman pian

  • Hyväksyttiin PEPin ohje rikostaustan selvittämisestä seurassa. Päätettiin noudattaa vapaaehtoisten rikostaustan tarkistamisessa Valo ry:n toimintaohjetta "Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen". Nimettiin HR-vastaava Mervi Reentilä rikosrekisteriotteiden tarkastajaksi vuodelle 2018.

  • Seuran viestintästrategia ja vuosikello sekä someohjeet johtokunnalla kommentoitavana, tiedotetaan kommentointi- ja hyväksymis kierroksen jälkeen.

  • Puheenjohtaja osallistuu FC Espoon kokoukseen. Tiedotamme erikseen kokouksesta mahdollisesti esille nousevista tärkeistä asioista.