Syyskokouksen päätökset ja asiakirjat

29.11.2018

Syyskokouksessa 20.11 valittiin johtokunta tulevalle kaudelle ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Puheenjohtajana jatkaa Esa Nykänen. Johtokunnassa jatkavat myös Marko Lindeman, Mervi Reentilä, Alex Morbin, Linda Wikström ja Henna Antila. Uusia johtokunnan jäseniä ovat Wilhelmina Nordberg ja Tuomo Koivumäki.

Toimintasuunnitelma löytyy liitteestä. Toimintavuoden aikana tullaan keskittymään jalkapallotoimintaan, seuratyöhön sekä seurailmeen uudistuksen läpivientiin.

Seuran maksuihin tehtiin pieniä tarkastuksia. Jäsenmaksujen suuruus säilyy samana kuin kuluvana kautena. Toimintamaksut nousevat 10-40 euroa vuodessa, koska varaudumme vakituisen työntekijän palkkaamiseen operatiivisten asioiden hoitamista varten.