Tukirahasto

PEPin tukirahastosta apua harrastuskustannuksiin

Pohjois-Espoon Ponsi haluaa kantaa myös yhteiskuntavastuuta ja on perustanut vuonna 2015 Tukirahaston, jonka avulla tuetaan lasten ja nuorten jalkapallon tai salibandyn harrastusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

Rahaston varoja kartutetaan jatkossa yhteisöjen lahjoituksina, tapahtumilla ja tukijäsenmaksujen tuottoina. Tavoitteena on se, että lapsen tai nuoren harrastus voisi edelleen jatkua, vaikka perheen maksukyky olisi tilapäisesti heikentynyt. Näin ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Rahastosta voivat hakea tukea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muun perheen toimentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan tukirahastolle sähköpostitse: tukirahasto (at) pep.fi

Rahaston säännöt löytyvät täältä.Hakuaikataulu

Avustusta voi hakea vapaasti vuoden aikana. Hakemukset käsitellään rahastotyöryhmässä noin kahden viikon kuluessa.