Joukkueenjohtaja

PEP Joukkueenjohtajan vuosikello


PEP Tukirahasto ja muut tukimuodot


PEP tukirahastosta voi hakea avustusta tukea seuramaksuihin, mikäli perheen taloudellinen tilanne on heikentynyt esimerkiksi työttömyyden tai sairauksien takia. Lisäksi kaupungilta tai kirkon diakoniarahaston kautta voi hakea tukea.

Lue lisää tästä esityksestä.