Valmennuskoulutus

Futisvalmentajan starttikoulutus


Koulutuksen jälkeen on valmentaja

-tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan,

-kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan,

-on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoitteita sekä kannustavan , turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen,

-saanut tietoa nykyaikaisen oppimisen mallista sekä tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä5-7 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:


Urheilu ja lajiosaaminen

- suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja harjoitusjakson teeman mukaisen harjoituksen ja tutustuu viikkosuunnitteluun

- tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

- tutustuu ja saa keinoja valmentaa monipuolista kehonhallintaa, liiketaitoja ja nopeutta (pallolla ja ilman palloa)

- saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

- tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

- tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

- tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

- tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

- saa keinoja rakentaa ryhmästä joukkueen

- opettelee kohtaamaan lapset yksilöinä, erilaisissa tunnetiloissa ja tukee lasten pätevyyden tunnetta

- rakentaa ilmapiiriltään positiivisia harjoitus- ja pelitapahtumia

Itsensä kehittämisen taidot

- tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

- tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

- tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen


8-11 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja: 
 

Urheilu ja lajiosaaminen

- suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen

- tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

- tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita

- saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

- tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

- tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

- tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

- tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

- saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa

- tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot

- tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

- tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

- tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen


Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset ensi vuoden koulutuksiin alla olevista linkeistä:


Ilmoittaudu mukaan Ikävaihekoulutus 5-7v kevät 2019


Ilmoittaudu mukaan Ikävaihekoulutus 8-11v kevät 2019


Ilmoittaudu mukaan ikävaihekoulutus 8-11v syksy 2019


Ilmoittaudu mukaan Ikävaihekoulutus 5-7v syksy 2019


Ilmoittaudu mukaan FutisvalmentajanStarttikoulutus kevät 2019


Ilmoittaudu mukaan FutisvalmentajanStarttikoulutus syksy 2019


Kaikki löytyy lisätietoineen kursseista https://kapy.sporttisaitti.com/valmennus/valmentajakoulutus/