Valmennuskoulutus

Seura kannustaa valmentajia osallistumaan Palloliiton koulutuksiin. Koulutukset ovat joukkueiden toiminnassa mukana oleville ilmaisia, sillä seura kustantaa osallistumismaksut. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu moodlen kautta. Moodleen kirjaudutaan Palloliiton pallo-ID:llä. Mikäli sinulla ei vielä ole pallo-id:tä, ota yhteyttä timo.parnanen@pep.fi.

Ilmoittautuminen tapahtuu Hongan sivujen kautta: 

https://fchonka.fi/palvelut/valmentajakoulutus/koulutuskalenteri/

Ohje koulutukseen ilmoittautumiseen:

https://docs.google.com/document/d/1dDO8P0eJyUxUKVsh6KHn3UOOWyp75ISXZ2lCHRPq0RA/edit

KOULUTUSKALENTERI:

Futisvalmentajan starttikoulutus

Koulutuksen jälkeen on valmentaja

 • tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan,
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan,
 • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoitteita sekä kannustavan , turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen,
 • saanut tietoa nykyaikaisen oppimisen mallista sekä tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä


5-7 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja harjoitusjakson teeman mukaisen harjoituksen ja tutustuu viikkosuunnitteluun
 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa monipuolista kehonhallintaa, liiketaitoja ja nopeutta (pallolla ja ilman palloa)
 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • saa keinoja rakentaa ryhmästä joukkueen
 • opettelee kohtaamaan lapset yksilöinä, erilaisissa tunnetiloissa ja tukee lasten pätevyyden tunnetta
 • rakentaa ilmapiiriltään positiivisia harjoitus- ja pelitapahtumia

Itsensä kehittämisen taidot

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen


8-11 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja: 

Urheilu ja lajiosaaminen

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
 • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen