Laatu

PEP on seurana sitoutunut kehittämään ja ylläpitämään oman toiminnansa laatua. Haluamme, että pelaajat ja sidosryhmät voivat luottaa seuran noudattavan toiminnassaan mm. seuraaviin periaatteita:

  • toiminta perustuu yhdessä sovittuihin suunnitelmiin ja käytäntöihin, kuten PEPin strategia, toimintasuunnitelmat ja johtokunnan päätökset
  • seura noudattaa toiminnassaan lakeja ja muita viranomaismääräyksiä
  • seura hoitaa talouttaan ammattimaisesti yhdessä tilitoimiston ammattilaisten kanssa
  • urheilutoiminnassa noudatetaan valmennuslinjan ja Palloliiton linjauksia
  • seura hyödyntää nykyaikaisia IT välineitä ja huolehtii tietosuojasta asianmukaisesti

PEP on ollut mukana Palloliiton laatujärjestelmässä tammikuusta 2016 alkaen. Järjestelmässä arvioidaan seuratoiminnan laatua kolmella osa-alueella: Johtaminen, Urheilutoiminta sekä  Viestintä ja markkinointi. Kullekin tasolle on määritellyt laatukriteerit, jotka kaikki täyttämällä laatutaso (1-5) saavutetaan.

Ohjatuilla itsearvioinneilla olemme kiirehtimättä mutta määrätietoisesti edenneet laadun kehittämisessä niin, että olemme toukokuussa 2018 seuraavilla tasoilla:

  • Johtaminen: Taso 3
  • Urheilutoiminta: Taso 2
  • Viestintä ja markkinointi: Taso 2

Tämä on pienelle seuralle jo hyvä saavutus, mutta tavoitteenamme on saavuttaa taso 3 kaikilla osa-alueilla.

Lisätietoa Palloliiton laatujärjestelmästä löytyy täältä.

- - - -

Lisäksi tason 2 saavuttaminen kaikilla osa-alueilla oikeuttaa jalkapalloseuran hakemaan Olympiakomitean Tähtiseura-statusta, joka on myönnetty PEPille 9.5.2018.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen
laatuohjelma.

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän
lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka
sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy
heidän mukanaan.

Lisätietoa tähtiseuroista⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠