Säännöt

PEP Tukirahaston säännöt

1. Rahaston nimi
Rahaston nimi on PEP Tukirahasto.

2. Pääoma
Rahaston peruspääoma on Wirmax Oy:ltä lahjoituksena saatu 2000 euroa.
Rahasto voi kerätä lisää pääomaa yrityksiltä saatuina lahjoituksina, seuran tukijäsenmaksuina sekä seuran järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina.
Rahastoa ylläpidetään seuran toimesta omana kirjanpitotilinä.

3. Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoitus on turvata seuran jäsenten jalkapallo- tai salibandyharrastuksen jatkuminen perheissä, joissa on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muun perheen toimentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista.

4. Avustukset
Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia joilla katetaan harrastamisen kustannuksia.
Avustus on henkilö-/perhekohtainen ja sen myöntämisestä päättää kulloinenkin seuran johtokunta.
Tukea myönnetään enintään yhden kerran pelikauden aikana joko jalkapallon tai salibandyn harrastamiseen seuran joukkueissa.
Tuki on enintään 150 euroa per perhe eikä tuen määrä voi ylittää joukkueen ja seuran yhdessä perimän toimintamaksun määrää.
Tuen saamisessa ensisijalla ovat uudet hakijat sekä lapset ja nuoret.
Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran taloudenhoitajalle.
Johtokunta päättää vuosittain tuen hakuajat sekä rahastosta maksettavan tuen vuosittaisen enimmäismäärän.

5. Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston säännöistä päättää seuran johtokunta.
Johtokunta on hyväksynyt rahaston ensimmäiset säännöt 4. toukokuuta 2015.
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa johtokunnan päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen.