Säännöt

PEP Tukirahaston säännöt

1. Rahaston nimi
Rahaston nimi on PEP Tukirahasto.

2. Pääoma
Rahaston peruspääoma on Wirmax Oy:ltä lahjoituksena saatu 2000 euroa.
Rahasto voi kerätä lisää pääomaa yrityksiltä saatuina lahjoituksina, seuran tukijäsenmaksuina sekä seuran järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina.
Rahastoa ylläpidetään seuran toimesta omana kirjanpitotilinä.

3. Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoitus on turvata seuran jäsenten jalkapallo- tai salibandyharrastuksen jatkuminen perheissä, joissa on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muun perheen toimentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista.

4. Avustukset
Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia joilla katetaan harrastamisen kustannuksia.
Avustus on henkilökohtainen ja sen myöntämisestä päättää kulloinenkin seuran johtokunta.
Tukea myönnetään jalkapallon harrastamiseen seuran joukkueissa.
Tuki on enintään seuran kulloisenkin toimintamaksun verran.
Tuen saamisessa ensisijalla ovat uudet hakijat sekä lapset ja nuoret.
Tuen saamisen edellytyksenä on seuran jäsenyys.
Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran taloudenhoitajalle.
Johtokunta päättää vuosittain rahastosta maksettavan tuen vuosittaisen enimmäismäärän.

5. Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston säännöistä päättää seuran johtokunta.
Johtokunta on hyväksynyt rahaston ensimmäiset säännöt 4. toukokuuta 2015.
Johtokunta on päivittänyt sääntöjä 21. marraskuuta 2019.
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa johtokunnan päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen.