Vuokrausehdot

Osapuolet

 • Vuokranantajana on Pohjois-Espoon Ponsi ry (Seura).
 • Vuokraaja voi olla 21 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.
 • Jälleenvuokraus ei ole sallittua ilman Seuran lupaa.

Varaaminen

 • Maja varataan lähettämällä varauspyyntö PEPin nettisivuilla olevaa varauslomaketta käyttäen. Seura varmistaa varauksen Vuokraajalle sähköpostitse.
 • Vuorot myönnetään pääsääntöisesti varausjärjestyksessä.
 • Lyhyin varattava aika on yksi tunti.
 • Vuokra-aika alkaa ja loppuu tasa- tai puolen tunnin tarkkuudella.
 • Ellei erikseen ole toisin sovittu, majalta on poistuttava viimeistään:
  • su-to 24:00
  • pe-la 01:00
 • Vakiovuorojen ja seuran oman käytön varaamisesta voidaan sopia myös muulla tavalla.

Vuokra

 • Vakiovuoroja lukuunottamatta vuokra maksetaan etukäteen Seuran pankkitilille. Seura lähettää Vuokraajalle laskun joka erääntyy viimeistään 2 päivää ennen vuokra-ajan alkua.
 • Vuokraajan peruuttaessa varauksen, on Seuralla oikeus periä peruutuskuluina:
  • 0 €, peruutus viimeistään 7 päivää aikaisemmin
  • 25% vuokrasta, peruutus alle 7 päivää aikaisemmin
  • 50% vuokrasta, peruutus alle 3 päivää aikaisemmin

Nuorisoryhmät

 • Mikäli vieraat majalla ovat pääasiallisesti alle 21-vuotiaita, niin ryhmän mukana on oltava vähintään yksi  21 vuotta täyttänyt valvoja jokaista 10 osanottajaa kohden.

Majalla

 • Seura toimittaa käyttöoikeuden sähkölukkoon Vuokraajalle vuokra-ajalle, maksettua vuokrakuittia vastaan.
 • Vuokraaja on täysimääräisesti vastuussa vuokra-aikana Majalle, kalusteille ja irtaimistolle itse tai muiden paikallaolijoiden aiheuttamista vahingoista samoinkuin välillisistä vahingoista ja ne voidaan myös periä vakuusmaksusta.
 • Tupakointi majan sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.
 • Majan lähiasukkaille ei saa aiheuttaa haittaa metelöimällä tai muulla tavalla.
 • Omien äänentoistolaitteiden käyttö majalla ja piha-aluueella ilman Seuran lupaa on kielletty.
 • Vuokraaja on velvollinen siivoamaan Majan vastaavaan kuntoon kuin missä se oli vuokrauksen alkaessa. 
 • Siivoukseen kuuluu:
 • Kaikkien roskien poisvienti (roskis parkkipaikalla). Mikäli roskis on täynnä niin roskat pitää viedä pois mukanaan, koska linnut levittävät ne muuten pitkin pihaa.
 • Vuokraaja vie itse pois kierrätettävät pullot ja tölkit (eivät kuulu sekajätteeseen)
 • Kalusteiden pinoaminen salissa
 • Lattioiden lakaisu tai imurointi ja moppaus tarvittaessa (lähes aina jos on ruokailtu)
 • Pöytien pyyhintä
 • WC-tilojen siivous (myös roskisten tyhjennys)
 • Keittössä tiskaus, astoiden laitto paikoilleen, tasojen pyyhintä, ruoantähteiden ja pullojen/tölkkien poisvienti sekä lattian moppaus tarvittaessa
 • Uunin puhdistus mikäli sitä on käytetty
 • Jääkaapista viedään pilaantuvat ruokatavarat pois
 • Mikäli saunaa on käytetty, niin siellä lakaistaan puun roskat, huuhdotaan lattiat ja lauteet, nostetaan trallit ylös ja kuivataan lattiat lastalla
 • Roskien ja tupakantumppien siivous piha-alueelta
 • Mikäli majaa ei ole siivottu vastaavaan kuntoon, seura laskuttaa vuokraajalta siivouskulun (150 € tai todelliset kulut, mikäli tarvitaan normaalista poikkeavaa siivousta)
 • Majalla on käytettävissä siivousvälineet ja aineet, kuten harjoja, pölynimuri, moppi, liinoja ja puhdistus- ja tiskiaineita. Myös jätesäkit, roskapussit, paperipyyhkeet, WC-paperit, ja polttopuut löytyvät.
 • Mikäli Vuokraaja havaitsee majalla vikoja tai puutteita, tulee niistä ilmoittaa Seuralle.
  • Naulakon päällä olevassa punaisessa toimintaohjekansiossa on palautelomakkeita, joihin mahdolliset viat ja puutteet kirjataan. Lomakkeet jätetään täytettyinä kansioon.
 • Kun majalta poistutaan, on Vuokraajan huolehdittava myös, että kaikki valot sammutetaan, salin verhot suljetaan ja ulko-ovi lukitaan.
 • Tulien käytössä on noudatettava tarvittavaa varovaisuutta ja varmistettava, että tulet ovat sammuneet ja pellit suljettu vuokra-ajan päätyttyä.
 • Ponnen majalla saa olla kerralla enintään 100 henkilöä tai vuokrasopimuksessa mainittu henkilömäärä.

Vuokraajan tulee noudattaa myös Majalla olevia ja muita Seuralta kirjallisesti tai suullisesti saatuja ohjeita.

Ponnen majalla on tallentava videovalvonta omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi

Huom! Vuokraajan velvollisuutena on tutustua Majan turvallisuus- ja pelastusohjeisiin, jotka löytyvät eteistiloista naulakon päältä punaisesta kansiosta.