Vanhemmille

Vanhempien rooli terveellisten elämäntapojen ja liikunnallisen elämäntavan jatkuvuudesta lasten arjessa on suuri. Jokainen vanhempi pystyy luomaan liikkumisen mahdollisuuksia lapselle. Myös lapsen ravinnon sekä unen laatu ja määrä ovat vanhempien vastuulla.

Valmentajat huolehtivat valmennuksesta, vanhempien tärkein tehtävä on kannustaa. Vanhemmat toimivat omalta osaltaan esimerkkinä pelaajille ja varmistavat, että joukkueen sisäisiä pelisääntöjä noudatetaan. He pitävät huolta lasten oikeasta ravinnosta ja eväistä varsinkin ottelupäivinä. Vanhempien tehtävä on myös varmistaa, että pelaajat pääsevät joukkueen tapahtumiin. Kuljetusten helpottamiseksi kannattaa muodostaa kimppakyytirinkejä toisten vanhempien kanssa. Vanhemmat osallistuvat joukkueen yhteiseen toimintaan ja varainhankintaan mahdollisuuksiensa mukaan. Lisäksi he osallistuvat sovittuihin vanhempien kokouksiin, ainakin kerran vuodessa.


Vanhempien tehtävät:

 • Otteluissa vanhempien paikka ei ole vaihtopenkillä, vaan kentän toisella puolella.
 • Valmennuksellisissa asioissa on yhteydessä suoraan valmentajaan, muissa asioissa jojoon.
 • Antaa valmentajille työrauhan.
 • Ohjaa ja kannustaa lasta omatoimiseen harjoitteluun.
 • Pyrkii osallistumaan seuran/joukkueen järjestämiin talkoisiin ja tapahtumiin tasapuolisesti.
 • Ohjaa lasta noudattamaan joukkueen sääntöjä.
 • Kasvattaa lasta terveellisiin elämäntapoihin, pitää huolen, että lapsi syö terveellisesti ja nukkuu riittävästi.
 • Tukee valmentajaa, sekä jojoa.
 • On ajoissa paikalla sovituissa tapahtumissa.
 • Hoitaa ilmoittautumiset tapahtumiin joukkueen kanssa sovitussa aikataulussa ja sitoutuu niihin, sekä ilmoittaa ajoissa jos lapsi sairastuu, tai on muuten estynyt saapumaan joukkueen tapahtumaan.
 • Kannustaa, kuskaa ja kustantaa.

Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteita voi syntyä niin pelaajista, vanhemmista kuin toimihenkilöistä johtuen. Ongelmien välttämiseksi pyritään avoimeen keskustelukulttuuriin toiminnassa. Mikäli ongelmatilanne kuitenkin syntyy, keskustellaan asiasta ensin asianomaisten kesken.

Seura kannustaa joukkueita ratkaisemaan ongelman ryhmän sisäisesti joukkueenjohtajan johdolla. Mikäli tilanne ei ratkea oman ryhmän sisällä, pyydetään apuun seuran juniori- tai valmennuspäällikkö tai puheenjohtaja, joka kokoaa ongelmanratkaisuryhmän. Mikäli ongelmaa ei saada yrityksistä huolimatta ratkaistua seuran sisällä, voidaan siinä tapauksessa ottaa yhteys lajiliiton nuorisotoiminnan vastuuhenkilöön. Lapsiasiainvaltuutettu suosittelee, että seuroissa ja yhdistyksissä on tärkeää kuunnella lasten kokemuksia erityisen tarkasti ja selvittää ongelmatilanteita aktiivisesti, koska jokaisella lapsella on oikeus harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja rentoutua hyvällä mielellä.

Jos tunnet kokevasi tai lapsi tuntee kokevansa epäsiallista kohtelua joukkueessa olethan yhteydessä pienellä kynnyksellä seuran toimihenkilöihin. 

PEP MALLI RISTIRIITOJEN ENNALTAEHKÄISYYN JA  SOVITTELUUN

Pohjautuu koulujen malliin sovitella ristiriitoja.

Olennaista: puolueettomuus, vapaaehtoisuus, ratkaisuja – ei rangaistuksia ja vaitiolo. 

ENNALTAEHKÄISY

Sovitaan yhteiset säännöt ja toimintamallit joukkueelle, pelaajille ja vanhemmille. 

Joukkueen yhteiset säännöt sovitaan toimihenkilöiden kanssa.

Vanhemmat tekevät yhteiset säännöt yhdessä toimihenkilöiden kanssa vanhempainillassa.

Pelaajat tekevät säännöt yhdessä ja saavat itse ehdottaa myös mahdollisia rangaistuksia sääntörikkomuksista (esim myöhästymisestä punneruksia tms).

SOVITTELU

Työväline eritasoisten konfliktien lapsiystävälliseen ja varhaiseen huomioimiseen ja käsittelyn toteuttamiseen. Keskusteluun osallistuvat kaikki osapuolet. Seuran edustaja osallistuu keskusteluun tarpeen mukaan.

Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.

Tarvittaessa seuran työntekijät tulevat jatkoon mukaan, mikäli haluttua tulosta ei saavuteta seurannan perusteella.

Lähteet: https://www.palloliitto.fi/harrastaminen/turvallinen-harrastaminen/epaasiallisen-kaytoksen-ennaltaehkaisy/

https://sovittelu.com/vertaissovittelu/koulutukset/verso-koulutukset/
Tule toimihenkilöksi

Joukkueiden toiminta mahdollistetaan vapaaehtoisten vanhempien avulla. Kaikki ikäluokat etsivät jatkuvasti vahvistukseksi lisää vapaaehtoisia niin valmennukseen kuin muihinkin taustatehtäviin. Yhdessä tekemällä joukkueen maksut pysyvät pieninä ja pystymme tarjoamaan parhaat edellytykset harrastukseen kaikille jäsenille.