Coach clubissa hyvää keskustelua ja ideoiden jakoa

24.3.2022

Coach clubissa oli eilen paikalla noin kymmenen valmentajaa! Iso kiitos kaikille osallistujille. Timppa esitteli valmentajille VOK toimintaa eli alueellista yhteistyötä valmennusosaamisen kehittämiseksi sekä YJ toimintaa, jota tehdään yhteistyössä FC Kasiysin ja KaPyn kanssa. Keskusteltiin mm. ikäluokkien välisestä yhteistyöstä seurassamme ja henkisestä valmennuksesta. Pienryhmä keskusteluissa tärkeinä asioina koettiin joukkueiden välinen yhteistyö niin eri ikätasoilla kuin yhteistyö poikien ja tyttöjen välillä. Näitä lähdetään kehittämään entisestään. Henkisestä valmennuksesta ja palautteen annosta käytiin myös hyvää keskustelua. Esille nousi pelaajista välittäminen ja sen näyttäminen heille. Palautteen pitää olla rehellistä ja oikea-aikaista, oikeista asioista teemaan keskittyen. Myös pelaajien kuunteleminen ja osallistaminen pohtimaan omaa kehittymistään ja tekemistään nousi myös esille. Seuraava Coach club on tulossa syksyllä.