Johtokunnan päätöksiä 13.11.2017

13.11.2017

PEPin johtokunnan kokous 10/2017 pidettiin 13.11 Ponnen majalla.

 

Kokouksessa oli paikalla puheenjohtajan lisäksi seitsemän johtokunnan jäsentä ja lisäksi kutsuttuina valmennuspäälliköt Elina Kuronen ja Timo Pärnänen. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelmaehdotus ja talousarvio vuodelle 2018 esitettäväksi syyskokouksessa.

 • Seuran taloustilanne näyttää edelliseen vuoteen verrattuna positiivisemmalta. Arvio vuoden 2017 tuloksesta on lähellä nollaa.

 • Johtokunta teki linjauksen, että kohtuullinen kustannus joukkueiden päättäjäisten osalta on 20-60 euroa.

 • Jojoille ja rahastonhoitajille on pidetty kaksi Procounter koulutusta ja kaikki joukkueet, joilla on toimintaa vuonna 2018 ovat saaneen koulutuksen.

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.4.2016 ja sen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018. Myös PEPin on päivitettävä tietosuojaohjeistus ja -prosessi toukokuuhun 2018 mennessä.

 • Seuran pelaajat saavuttivat yhteensä 25 mitalia piirin taitokilpailuista.

 • Nuorimpien ikäluokkien, P12-13 ja T11-12, toiminta on alkanut 14.11. Seuraan on perustettu myös naisten joukkue sekä P02 joukkue.

 • T05-06 joukkue on lopettanut toimintansa.

 • FC ESpoon missiona tulee olemaan vahvan seurayhteisön kehittäminen ja kasvattajaseurojen työn jatkaminen, visiona huippupelaajien kotiseura.

 • “Harrasta koulussa - kokeilumalli eheän koulupäivän rakentamiseksi” -hanke on saanut positiivista palautetta sekä pelaajilta että vanhemmilta. Syyskauden viimeiset harjoitukset pidettiin 4.11. Harjoitukset jatkuvat keväällä säiden salliessa.

 • Ponnen maja on seuralle arvokas resurssi seuralle, koska se mm. mahdollistaa omien kokousten, koulutusten ja harjoitusten järjestämisen helposti sekä toimii seuran työntekijöiden työtiloina. Majan kunto kuitenkin edellyttää, erityisesti kosteiden tilojen osalta, välittömiä toimenpiteitä, mikä tulee vaikuttamaan seuran toimintamaksuihin. Majan remontti pyritään jakamaan useammalle vuodelle, jotta kustannusvaikutus toimintamaksuihin olisi kohtuullinen.

 • 1.1.2018 alkaen myös seurassa vapaaehtoisesti valmentajana tai joukkueenjohtajana työskentelevältä henkilöltä edellytetään rikosrekisteriotteen toimittamista. Seura hakee rikosrekisteriotteet koostetusti ja huolehtii myös tästä tulevista kustannuksista. Seurassa ei voi toimia valmentajana/joukkueenjohtajana henkilö, jolla on merkintöjä rikosrekisteriotteessa. Lisäohjeistusta asiasta tulossa joukkueenjohtajille.

 • Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 29.11 klo: 18.00 Ponnen majalla.

 • Seuraava johtokunnan kokous pidetään 18.12 klo: 18.00 Ponnen majalla.